byMACS

Wedding & Eventplanner

PRIVACY VERKLARING 

Uw privacy is belangrijk voor byMACS. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze nodig hebben en waarvoor wij deze gegevens gebruiken. byMACS hecht veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegeven die worden verwerkt.

byMACS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van byMACS, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan byMACS verstrekt. ByMACS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

> Uw voor- en achternaam

> Uw adresgegevens

> Uw telefoonnummer

> Uw e-mailadres

> Uw IP-adres

> Uw Trouwdatum

> Uw bankgegevens

 

Waarom byMACS uw gegevens nodig heeft.

byMACS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

> Het afhandelen van uw betaling.

> U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te    kunnen voeren.

> Om de diensten zoals overeengekomen goed uit te kunnen voeren.

> Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie.

Daarnaast kan ByMACS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

Hoelang bewaart byMACS uw gegevens.

ByMACS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

> NAW-gegevens & Bankrekeningnummer > Bewaartermijn is 7 jaar na het versturen van de laatste factuur. Onze reden hiervoor is de wettelijke verplichting

> Bijzondere persoonsgegevens & Geboortedatum > Bewaartermijn is 4 jaar na afronding van de overeenkomst. Onze reden hiervoor voor is het goed uitvoeren van de overeengekomen diensten.  

Het delen van gegevens met anderen.

ByMACS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bezoekgegevens van de website.

Op de website van ByMACS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

ByMACS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Uw eigen gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mijnweddingplanner.nl. ByMACS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 De beveiliging van byMACS.

ByMACS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ByMACS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ByMACS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ByMACS op via info@bymacs.nl

 Disclaimer

ByMACS (Kamer van Koophandel: 70861471), verleent u hierbij toegang tot de website: bymacs.nl en publiceert hier ter informatie teksten, foto’s, afbeeldingen en andere materialen.

ByMACS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen, te wijzigen en of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

De aansprakelijkheid van byMACS

ByMACS spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren

en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van byMACS.

Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ByMACS geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendommen betreffende deze materialen liggen bij ByMACS en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden, veranderen en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ByMACS en haar licentiegevers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaat- beeldrecht & copyright), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

https://www.bymacs.nl is een website van byMACS.

byMACS is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Pablo Picassostraat 232, 3544NX Utrecht

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70861471

Telefoon: 06 29196700

Mail: info@bymacs.nl